Werkwijze

Coaching | Werkwijze

Het eerste contact wordt vaak telefonisch of per e-mail gelegd. Hierin maken we, na de eerste kennismaking, een afspraak voor het intakegesprek. Desgewenst voorafgegaan aan een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Persoonlijk kennismaken kan geruststellen en helpen bij het vormen van een beeld van het ervaringsgericht en systemisch werk. Soms is het ook prettig om, vooraf kennis te maken met mij als begeleider en/of de werkruimte.

In het intakegesprek bespreken we jouw persoonlijke of professionele leervraag. Wat wil je met de begeleiding bereiken? Ook staan we stil bij de context, bedding en achtergrond van de vraag. Als je het prettig vindt kan de vragenlijst vooraf worden toegestuurd.

Aan de hand van dit intakegesprek beslissen we of we met elkaar aan het werk gaan, op weg naar jouw doel.

Tevens maken we richtinggevende afspraken over het plan van aanpak, de kosten, het aantal sessies en de evaluatiemomenten.

In mijn werk maak ik gebruik van het heden, verleden en de toekomst. Ik ga niet graven in je verleden, maar het komt wel ter sprake, omdat het inzicht geeft in hoe patronen tot stand zijn gekomen.

Inzicht in vroegere besluiten, het verwerken van pijn en emoties en je leerdoel zijn een bron voor de gewenste verandering naar de toekomst. Deze inzichten doe je op door de ervaringsgerichte werkwijze, waarbij naast het hoofd ook het lijf spreekt.

Tijdens het werken zal ik je uitnodigen tot ‘beweging’. Wat beweegt jou en waar heb je in beweging te komen? Je lijf is een wijs instrument en geeft belangrijke informatie over je staat van zijn. Je lijf voelt, kent en weet blokkades vaak heel goed. Dit kan je de weg wijzen in het verbinden van de energie tussen je hoofd, hart, buik en bekken. Dit maakt je levensenergie vrij; je voelt je lust, vreugde, passie en kracht. In deze hoofd-hart-buik-bekken verbinding kun je tot in je kern en tot bloei komen. Ik zal je dan ook vaak spiegelen door te zeggen: “ik zie je dit doen…”

Het ontwikkelen van een helder bewustzijn, in relatie tot anderen, verrijkt je leven. Naar jezelf durven kijken en jezelf willen veranderen vraagt moed en moeite, het is een proces van vallen en weer opstaan. Het brengt tegelijkertijd ook inzicht, rust, vreugde en bevrijding.

Vragen die tijdens de begeleiding aan de orde kunnen komen hebben betrekking op je pijn, verlangens, waar haal je je voeding vandaan, hoe zit je in je lijf, hoe ga je om met grenzen en energie? Welke delen van jezelf wil je liever niet zien en welke juist wel?

Tijdens de begeleiding maak ik, naast humor, gebruik van verschillende stromingen uit de moderne Humanistische Psychologie; onder andere Transactionele Analyse, Systemisch Werk, werken met Secure Base, psychodrama en lichaamsgericht werken.

Dit betekekent veelal doen, voelen en ervaren in plaats van (te lang) praten over.

Tussen de sessies door krijg je huiswerkopdrachten, om zo het geleerde in de dagelijkse praktijk te brengen.

Ik beschik over een ruime praktijkruimte in Vroomshoop, of maak gebruik van een ruimte in het coachhuis (www.hetcoachhuis.nl). Dit betekent dat ik in vrijwel elke stad in Nederland met je kan werken. Desgewenst kan ik naar jouw locatie komen. Tevens heb ik ervaring met begeleiding op afstand, via skype, email en/of WhatsApp.

Ik ben aangesloten bij de NOBCO (www.nobco.nl) en de Ethische Kring voor Trainers, Adviseurs, Coaches en Therapeuten (www.ethischekring.nl).

Deze kring heeft een Ethische Code vastgelegd voor coachings- en begeleidingswerk. Ik werk volgens deze code.

Gea Schonewille

Als trainer, coach of therapeut kan ik jou begeleiden tot het eigen niveau waarop ik zelf sta. Dit vraagt ook aan mijzelf permanente ontwikkeling, scholing, zelfonderzoek en training. Zo heb en hou ik weet van wat cliënten doormaken en zo kan ik van betekenis zijn en blijven.

Het is en blijft prachtig werk.

MEER INFORMATIE?

NEEM CONTACT OP

CONTACT