INTHASCOPE
VOOR WIE?

Dat je op deze pagina bent gekomen is waarschijnlijk omdat je deskundige hulp zoekt van iemand die je kan begeleiden bij situaties als:

 • Je loopt steeds vast in eenzelfde thema en wilt hier vanaf.
 • Je hebt last van een ongrijpbaar gevoel; onbehagen, lusteloos, moe, opgejaagd, leeg, (hoofd)pijn…
 • Je bent ontevreden over hoe je leven nu gaat, weet niet wát je eraan veranderen wilt en hoe dat aan te pakken.
 • Je wilt loskomen van de mening van anderen, kunt moeilijk ‘nee’ zeggen, of voelt vaak een loyaliteitsconflict.
 • Jij en je partner weten niet of jullie samen of elk alleen verder willen.
 • Er is wat veranderd in je leven, door verlies, ziekte of overlijden van een geliefde. Je wilt hulp bij het invullen van de nieuwe situatie of leren omgaan met het appél dat op je gedaan wordt, om de vriendschap met jezelf te behouden.
 • Jij wilt zicht op jouw rol als ouder, kind, partner, collega.
 • Het lukt je niet om een liefdevolle relatie te vinden óf te houden.
 • Je raakt snel in conflict met jezelf, of anderen.
 • Mensen in je omgeving hebben gezegd dat het tijd wordt dat je jezelf gaat aanpakken, je zoekt naar een startpunt.
 • Je bent professional en wil groeien door te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Ik kan hierin, nieuwe kijk,- denk,- en voelrichtingen met je verkennen en oefenen. Met het geleerde zal je meer ontspannen en beter tot je recht komen. Om zo passend bij wie je werkelijk bent door het leven te gaan.

Gecoachten zeggen:

“Met jouw hulp hielp ik mezelf. Doordat we meer deden dan alleen praten ging dit eigenlijk ook heel erg snel; 6 sessies”

“Ik ervaar dat ik nu de goede stappen zet en ben gestopt met steeds hetzelfde doen, in de hoop op een andere uitkomst. Heb me minder afhankelijk gemaakt van de mening van de ander”

“In jouw aanwezigheid durfde ik te kijken naar gebieden die ik uit mezelf niet had opgezocht, omdat ze te pijnlijk voor mij zijn en ik mezelf had bezworen daar weg te blijven”

“Ik heb zicht gekregen op waar, dat wat ik steeds doe, wegkomt. Mijn vader deed hetzelfde. Door bij hem te laten wat van hem is, ben ik vrijer in mijn doen en laten. En dat werd tijd”

“En ik maar zorgen voor anderen, ik vergat mezelf. Nu zorg ik eerst voor mezelf en dan voor de ander. Het bijzondere is: de ander schiet er niets bij in en ik heb alleen maar gewonnen, heerlijk!”

INTHASCOPE
DOOR WIE?

Mijn loopbaan begon ik in de zorg, als verpleegkundige. Later heb ik de switch gemaakt naar het beroepsonderwijs. Ik heb verschillende functies bekleed, met altijd het menselijke contact als gemeenschappelijkheid.

Vaak was dat ook mijn belangrijkste instrument. Samen kijken naar het te lopen pad vanuit de kloppende plek, om zo betekenisvol gebruik te maken van het volle potentieel. Niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn dagelijks leven is dit mijn leidende principe; jij en ik zijn beide o.k.

Zie ook mijn LinkedIn profiel.

Als coach/ begeleider is het menselijk contact altijd relatie-, én resultaatgericht, naar aanleiding van de persoonlijke of professionele leervraag. Hierbij is het werkelijk ervaren van gevoelens en emoties, in hier-en-nu contact, een direct middel voor intense en persoonlijke inzichten. Een enkele keer gaat dit gepaard met uitleg vanuit de theorie.

Het gaat hierbij om het voelen en ervaren van emoties en het onderlinge krachtenveld.  Zoals bijvoorbeeld:

En mijn werk als trainer of interim manager zijn bovenstaande principes ook leidend voor mij.

Ik kijk graag naar het unieke van de mens, dat in vol contact zichtbaar wordt.

MEER INFORMATIE?

NEEM CONTACT OP