Inthascope | Coaching

Individuele coaching en begeleiding

Ieder mens heeft wel eens het gevoel er niet helemaal uit te komen of klem te zitten. Je bedenkt oplossingen die maar niet leiden tot het gewenste resultaat. Hoe graag je ook wilt en hoe hard je hier ook aan werkt. Het kan betrekking hebben op het contact met jezelf of in relatie met een ander. Dit kan zich afspelen in alle levensfasen. Soms ontstaat dit geleidelijk, soms is dit het gevolg van een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals; ziekte, overlijden van een geliefde, (dreigend) verlies van relatie of baan.

Soms merk je dit aan je lijf; je hebt pijn, verliest energie, voelt je moe, onzeker, ervaart spanning, bent somber, reageert boos, raakt verzeild in conflicten of ‘vlucht’ in overmatig eten, drank of doelloos achter de computer.

Het helpt te onderzoeken wat er speelt, zodat je de keuze kunt maken hier verandering in te brengen. Vaak ligt de werkelijke oorzaak op een andere plek dan waar je aanvankelijk zocht. Het is dan fijn dat je iemand hebt die met je meekijkt. Je hebt het zelf te doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Als begeleider help ik je kijken, (h)erkennen, voelen en ervaren, ook op plekken waar je zelf niet graag komt of die door jou nog niet eerder verkend zijn. We doen dit door middel van oefeningen en het opdoen van (nieuwe) ervaringen, aangevuld met stukjes theorie.

Ik deel mijn observaties met je, zodat jij vanuit nieuw bewustzijn nieuwe keuzes kunt maken.

Relatietherapie

Je relatie startte ooit met die eerste verliefdheid, je viel voor ‘iets’ in de ander. In de loop van de jaren zijn er patronen in jullie relatie geslopen die nu frustrerend en pijnlijk zijn. Eigenschappen die ooit zeer aantrekkelijk waren, zijn dat niet meer, zijn ondergesneeuwd of opzij gezet.

De liefdesenergie kan verloren gaan in verwijten, wrok, (on)macht, ‘bevriezing’ en eenzaamheid. Hierdoor kun je elkaar niet meer werkelijk ontmoeten in je verlangen naar intimiteit en seksualiteit. Patronen zijn blokkades geworden en je loopt hierin vast.

De redenen hiervoor kunnen divers zijn; oude onverwerkte pijn, verlies, hechtingsproblemen, verlangens aan de partner, problemen samenhangend met de fase van de relatie, elkaar ‘kwijt geraakt’, sleur of een veranderende context, waardoor er zorgen zijn.

Dit kan verwarring en stagnatie in de relatie veroorzaken. Op zo’n moment kan het nuttig zijn in relatietherapie te gaan, om opnieuw te leren communiceren over gevoelens en verwachtingen ten aanzien van elkaar. Hierin werk je samen aan herstel van de verbinding, liefde en hechting. Om samen verder te gaan of om op een respectvolle wijze uit elkaar te gaan, met eerbied voor elkaar en wat er was.

Het ontwikkelen van een gezonde en liefdevolle relatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In de ervaringsgericht begeleiding kun je nieuwe inzichten opdoen; in jezelf, de ander en in hetgeen jullie samen hebben en wensen. Hierdoor leer je blokkades zien, te verwerken en op te heffen. De liefdesenergie komt weer vrij en kan stromen.

Relatiecoaching

Is gericht op de intense familie-, werk- of vriendschapsrelaties. Ook hierbij geldt dat je ooit samen een gezamenlijk basis, doel, richting of verlangen had. Gaandeweg, of na een directe aanleiding, zijn irritaties een rol gaan spelen waardoor contact niet meer prettig verloopt.

Dezelfde principes als bij relatietherapie gelden hier; communiceren over verlangens, gevoelens en verwachtingen kunnen sterk verbeterend werken. Door vanuit het hier en nu, met korte en heldere stappen, op zoek te gaan naar de gezamenlijkheid kan de relatie worden hersteld.

Supervisie voor professionals en leidinggevenden

Leidinggeven is soms lastig en eenzaam, door elkaar op te zoeken kan je delen en sterken. Dit lucht op, geeft raad en daadkracht. Als supervisor ben ik alert in het kijken naar waar het écht om gaat en dat geef ik terug. Supervisie kan in je eigen organisatie met eigen collega’s, ook met mensen in vergelijkbare functies uit andere organisaties. Een supervisiegroep bestaat uit 4-8 mensen en behandeld persoonlijke vragen in gezamenlijkheid, zo leer je van en met elkaar. Persoonlijke groei, (h)erkenning en inzicht zijn hierbij sleutelwoorden. De supervisie gaat van start als er 4 aanmeldingen zijn en bestaat uit 6 dagdeelsessies per jaar.

Supervisie kan worden afgewisseld door intervisie, in die variant zal ik enkele keren per jaar aanschuiven als supervisor, de andere momenten werken jullie in intervisie aan gezamenlijke thema’s.

Dilemmagesprek

Soms zit je met iets en is het lastig een juiste en afgewogen keuze te maken, je draait rond en bent niet instaat alle aspecten te overzien. In een eenmalige sessie word je geholpen in het verkrijgen van helderheid in je dilemma en de te zetten stappen. Je gaat na welke opties je hebt en hoe deze voelen en betekenen.

Een dilemmagesprek kan ook helpen als je eerder een coachsessie hebt gehad en je na enige tijd je kompas weer wilt ijken

Rouw en Verlies begeleiding

Een groot en ingrijpend verlies kan je leven op z’n kop zetten,  alsof je een deel van jezelf bent verloren. Rouw hoort bij het leven maar kan soms heel rauw zijn.
Rouwen is iets hoogstpersoonlijks en doet iedereen op zijn of haar eigen wijze. Vaak gaat het gepaard met heftige gevoelens van (on)macht, schuld, spijt, boosheid of verdriet. Het kan radeloosheid of eenzaamheid oproepen, het kan bang of onzeker maken. Vaak vind je zelf je weg in dit proces van rouw, soms lukt dat niet; is het te groot of zwaar voor je. Dan is het fijn dat er iemand met je oploopt over het pad van gemis, zodat de rouw genomen kan worden en de liefde ervaarbaar wordt.

Loopbaanbegeleiding

Maakt je werk je nog gelukkig? Wil of moet je weg? Het is vaak moeilijk deze vragen te hardop te stellen. Immers bij werk hoort ook een salaris, status en structuur. In de loopbaanbegeleiding krijg je voeling met jouw vermogens en verlangens, om zo de stappen te zetten die je helpen.

Inthascope | Training

Organisatieadvies en begeleiding

Vanuit mijn organisatorische, leidinggevende en bedrijfskundige achtergrond kan ik meekijken en adviseren over structuur, cultuur, koers, strategie en beleid van de organisatie. Organisatiebegeleiding, na advies, is vooral gericht op het menselijke aspect binnen de organisatie als systeem en heft vaak blinde vlekken op want het geeft zicht op de dynamiek.

Teamvorming en teambegeleiding

Teams hebben in veel organisaties de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke doelen. Deze mooie manier van werken brengt wel met zich mee dat je je hebt te verhouden tot de ‘groepswetten’ en het ‘groepsgeweten’.  Naast plezier en ontwikkelvermogen vraagt het ook het nodige van de individuele groepsleden.

Begeleiding hierin brengt zicht op de groepsprocessen, zoals; fases van teamvorming, groepsdynamica en samenwerkingscompetenties. In deze begeleiding is ook aandacht voor het werken met een secure base, waarin op basis van caring de daring toeneemt.

Herstelgericht werk

Als in een samenwerkingverband een conflict is ontstaan, zal een ieder die het betreft geschrokken én betrokken zijn. Het conflict doet iets met vertrouwen, in het klein en in het geheel.

Door middel van herstelgericht werken kan de ervaren pijn in de ontmoeting worden gebracht. In het delen van de gedachtes, gevoelens en emoties kan een ieder zijn aandeel en verantwoordelijkheid nemen. Om van daaruit te werken aan herstel van relatie.

Trainingen en groepsbegeleiding op maat

Het verzorgen van maatwerk trainingen of groepsbegeleiding behoort tot mijn mogelijkheden. En kan, op basis van deskundigheid en groepsgrootte, ook met of door een partner worden verzorgd.

Met de volgende trainingen heb ik ervaring:

  • workshops voor doelgroepen
  • zelfzorg, persoonlijke effectiviteit en grensbewaking
  • systemisch werk
  • secure base
  • groepsdynamica en groepsvorming
  • lidmaatschap en leiderschap
  • intervisie
  • rouw en verlies

Trainingen, workshops en groepsbegeleiding worden afgestemd op de (organisatie)vraag. Elk mens en elke situatie is uniek. Hierdoor is er altijd sprake van maatwerk. Vanwege dit maatwerk kan elke vraag onderzocht worden op haalbaarheid en toegevoegde waarde.

MEER INFORMATIE?

NEEM CONTACT OP

CONTACT